PO-10 POLITICA PRIVIND CERTIFICAREA

In calitate de organism de certificare a conformitatii produselor din domeniul voluntar (DV), GCP CERTIFICARI si-a stabilit si implementat un Sistem de Certificare potrivit cerintelor standardelor SR EN ISO/CEI 17065:2013 si SR EN ISO/CEI 17067:2014. 

 

Principiile  pe care se bazeaza procesul de evaluare a conformitatii produselor / evaluare si verificare a constantei performantei sunt:

•competenta si impartialitate;

•transparenta si credibilitate ;

•independenta si impartialitate fata de posibila predominare a oricaror interese specifice;

•asigurarea confidentialitatii si pastrarea secretului profesional; 

•reprezentarea intereselor publice; 

•contributia la promovarea principiului liberei circulatii a produselor .

 

Activitatea de certificare a conformitatii produselor (DV reprezinta o activitate distincta, complet separata de alte activitati desfasurate de GCP CERTIFICARI acceptand prezumtia ca un produs este adecvat pentru utilizare,  daca:

- Certificarea conformitatii produsului raspunde preocuparilor consumatorilor, utilizatorilor si in general, tuturor partilor interesate;

- Certificarea ofera incredere tuturor partilor interesate in indeplinirea cerintelor si a furnizarii de valoare astfel incat furnizorii sa poata efectiv comercializa produsele pe piata;

- Certificarea furnizeaza increderea ceruta si  maximizeaza valoarea.

 

GCP CERTIFICARI urmareste permanent indeplinirea cerintelor de certificare de catre entitatile certificate, prin programarea si efectuarea supravegherilor si prin efectuarea de supravegheri neprogramate, daca este cazul.

Impartialitatea, independenta si integritatea functionarii GCP CERTIFICARI  ca organism de certificare se asigura de catre urmatoarele entitati din cadrul structurii organizatorice:

 -  la nivelul de strategie si politica privind certificarea: Directorul General

- la nivelul de evaluare: Comitetul Tehnic de Evaluare a Procesului de Certificare, Directorul Executiv si personalul implicat in activitatea de certificare a conformitatii produselor (DV) / controlului productiei (DR)

- la nivel de decizie privind certificarea: Comitetul Tehnic de Evaluare a Procesului de Certificare

 

Prin Regulamentul de Organizare si Functionare a Comitetului Tehnic de Evaluare a Procesului de Certificare al GCP CERTIFICARI se stabileste implicarea partilor interesate in respectarea politicilor privind certificarea.

 

Comitetul Tehnic de Evaluare a Procesului de Certificare constituie entitatea executiva care garanteaza impartialitatea, integritatea si obiectivitatea activitatilor de certificare furnizate de GCP CERTIFICARI.

 

Managementul Executiv ofera organului de decizie orice informatie relevanta privind certificarea si selectarea personalului responsabil pentru activitatile de certificare a conformitatii produselor.

 

Managementul Executiv garanteaza ca GCP CERTIFICARI nu furnizeaza servicii incompatibile cu cerintele de impartialitate, obiectivitate si confidentialitate.

 

Managementul Executiv sanctioneaza orice incalcare a respectarii principiilor de impartialitate, responsabilitate si confidentialitate.

 

Managementul Executiv are responsabilitatea asigurarii ca tot personalul implicat in certificarea conformitatii produselor respecta angajamentul deontologic si ia masuri in cazul constatarii incalcarii acestuia.