PO-01 POLITICA PRIVIND IMPARTIALITATEA

3.1 GCP CERTIFICARI intreprinde activitati de certificare/evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii, in mod impartial.

Impartialitatea, independenta si integritatea functionarii GCP CERTIFICARI se asigura de catre urmatoarele entitati:

 - la nivelul de strategie si politica: Directorul General, Comisia de Asigurare a Impartialitatii

- la nivelul de decizie privind certificarea: CTEPC  

- la nivelul de evaluare: personalul implicat in activitatea de certificare/evaluare si verificare a constantei performantei. 


3.2 GCP CERTIFICARI raspunde pentru impartialitatea activitatilor sale de certificare//evaluare si verificare a constantei performantei si nu permite ca  presiuni comerciale, financiare sau de alta natura sa compromita impartialitatea.

Prin Regulamentul de Organizare si Functionare al GCP CERTIFICARI se stabileste implicarea partilor interesate in dezvoltarea politicilor si stategiei GCP CERTIFICARI. Prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare asigura realizarea echilibrului intre interesele partilor la nivelul Comitetului Tehnic de Evaluare a Procesului de Certificare.

Comitetul pentru Asigurarea Impartialitatii constituie entitatea executiva care garanteaza impartialitatea, integritatea si obiectivitatea activitatilor GCP CERTIFICARI.


3.3 GCP CERTIFICARI  identifica  sistematic riscurile asupra impartialitatii sale. In acest proces sunt luate in considerare riscurile care apar din activitatile sale, din relatiile sale sau din relatiile personalului sau. 

GCP CERTIFICARI identifica si se asigura ca sunt eliminate potentialele amenintari asupra impartialitatii care pot aparea din:

-interes personal: amenintari care apar atunci cand o persoana sau organismul actioneaza in propriul sau interes (pot influenta in mod negativ impartialitatea in desfasurarea activitatilor de evaluare a conformitatii: dependenta majora de un contract de prestari servicii sau de taxe, teama de a pierde clientul sau teama de a deveni somer);

-autoaevaluare: amenintari care apar atunci cand in procesul de evaluare a conformitatii, GCP CERTIFICARI evalueaza rezultatele altor servicii pe care le-a furnizat clientului;

-sustinerea unei cauze:  amenintari care apar atunci cand GCP CERTIFICARI sau personalul sau, in rezolvarea unei dispute sau a unui litigiu, actioneaza in sprijinul sau  in opozitie cu o anumita societate care este in acelasi timp clientul sau;

-familiaritate (incredere): amenintari care apar atunci cand organismul sau personalul sau este prea familiar sau prea increzator fata de un client in loc sa caute dovezi de conformitate;

-intimidare: amenintari care apar atunci cand GCP CERTIFICARI sau personalul sau este descurajat sa actioneze cu impartialitate din cauza amenintarilor sau de teama clientului sau a altei parti interesate;

-rivalitate: amenintari care pot apare atunci cand intre client si evaluatorul tehnic angajat prin contract exista rivalitate.


3.4 Atunci cind sunt identificate  riscuri asupra impartialitatii, GCP CERTIFICARI actioneaza in vederea eliminarii sau minimizarii lor. Actiunile si masurile aplicate pentru eliminarea si minimizarea riscurilor sunt documentate (“Identificarea amenintarilor la adresa impartialitatii in cadrul Organismului de Certificare GCP CERTIFICARI”, Anexa C la “Regulamentul de constituire si functionare a Comitetului pentru asigurarea impartialitatii”, cod: RG-01).  Informatiile referitoare la riscurile identificate si actiunile pentru eliminarea sau minimizarea acestor riscuri sunt puse la dispozitia Comitetului pentru Asigurarea Impartialitatii.


3.5 Managementul de la cel mai inalt nivel a stabilit si documentat angajamentul GCP CERTIFICARI asupra impartialitatii. Documentele “Angajamentul Directorului General al GCP CERTIFICARI asupra impartialitatii“ si “Politica privind impartialitatea”, cod PO-01 sunt accesibile publicului pe site-ul GCP CERTIFICARI. Prin aceste documente GCP CERTIFICARI subliniaza importanta impartialitatii si obiectivitatii in efectuarea activitatilor de evaluare si verificare a constantei performantei / certificare a conformitatii produselor pentru constructii, cat si gestionarea corespunzatoare a posibilelor cazuri de conflicte de interes.


3.6 Pentru a obtine si mentine increderea in certificarile efectuate, GCP CERTIFICARI, personalul sau de conducere si personalul responsabil cu indeplinirea sarcinilor de evaluare a conformitatii:

-nu este proiectantul, fabricantul, instalatorul, distribuitorul, responsabilul cu mentenanta produsului certificat nici reprezentantul autorizat al vreuneia dintre parti;

-nu ofera si nici nu furnizeaza consultanta clientilor sai;

-nu ofera si nici nu furnizeaza consultanta pentru sistemul de management/control al productiei sau auditare interna clientilor sai atunci cind schema de certificare solicita evaluarea sistemului de management/control al productiei in fabrica.


Schimbul de informatii intre GCP CERTIFICARI si clientii acestuia referitoare la activitatea si cerintele de certificare/evaluare si verificare a constantei performantei nu este considerat consultanta.


Produsele certificate / cele pentru care s-a efectuat certificarea controlului productiei in fabrica pot fi utilizate de GCP CERTIFICARI atunci cind sunt necesare functionarii sale proprii sau pot fi utilizate de personalul sau in scopuri personale.


3.7 Inainte de acceptarea solicitarilor de certificare a conformitatii, GCP CERTIFICARI se asigura ca activitatile entitatilor legale cu care are relatii (laboratoarele de incercari  subcontractate) nu compromit confidentialitatea, obiectivitatea si impartialitatea activitatilor sale de certificare.

Contractele cu subcontratantii contin cerinte clare privind pastrarea confidentialitatii, obiectivitatii si impartialitatii activitatilor de evaluare a conformitatii.


3.8 GCP CERTIFICARI, este o societate cu raspundere limitata, de sine statatoare care nu face parte dintr-o alta entitate legala si nici nu are in componenta alte entitati legale.


3.9 GCP CERTIFICARI se delimiteaza de orice activitati ale unei organizatii care furnizeaza consultanta si ia masuri pentru a corecta declaratiile inadecvate ale oricarei organizatii de consultanta (declaratii sau sugestii ale organizatiilor de consultanta privind facilitarea serviciilor de certificare daca s-ar apela la GCP CERTIFICARI).


GCP CERTIFICARI nu desfasoara activitati de promovare pentru  nicio organizatie de consultanta si nu declara si nici nu sugereaza ca certificarea ar fi mai simpla, mai facila, mai rapida sau mai putin costisitoare daca s-ar utiliza o anumita societate de consultanta.


GCP CERTIFICARI a stabilit si aplica masuri clare pentru ca personalul implicat in evaluarea conformitatii, analiza sau luarea deciziei de certificare pentru un produs sa nu fi furnizat consultanta clientului in cauza in ultimii doi ani de zile, astfel incat sa nu fie compromisa impartialitatea.

3.10 GCP CERTIFICARI solicita intregului personal semnarea unui cod deontologic privind conformarea la regulile stabilite. 

Prin semnarea “Codului deontologic“, GCP CERTIFICARI stabileste obligativitatea ca intreg personalul sau (intern sau extern):

-sa informeze despre orice situatie cunoscuta care poate prezenta un conflict de interese/compromitere a impartialitatii pentru ei sau pentru organismul de certificare;


-sa pastreze confidentialitatea si independenta in raport cu interese comerciale sau de alta natura sau legaturi derivate din orice asociere existenta sau anterioara cu clientii, care ar putea avea ca rezultat un conflict de interese/compromiterea impartialitatii.


3.11 In situatiile in care apar amenintari asupra impartialitatii din actiunile altor persoane, organisme sau organizatii, GCP CERTIFICARI intreprinde toate actiunile necesare, inclusiv actionare in instanta, pentru eliminarea acestor riscuri asupra impartialitatii sale. 


3.12 GCP CERTIFICARI a stabilit masuri clare pentru ca intreg personalul sau (intern sau extern) inclusiv personalul Comitetului Tehnic de Evaluare a Procesului de Certificare (comitet care ar putea influenta decizia de certificare):

-sa actioneze impartial. In acest sens, remuneratia managementului de varf si a personalului de evaluare nu depinde de numarul de evaluari realizate sau de rezultatele acestor evaluari;

-sa indeplineasca activitatile de evaluare a conformitatii la cel mai inalt grad de integritate profesionala si de competenta tehnica  si sa fie liber de orice presiuni si stimulente, in special  financiare, care le-ar putea influenta rationamentul sau  rezultatele activitatilor lor de evaluare a conformitatii, in special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru  rezultatele acelor activitati.


Directorul general al GCP CERTIFICARI, prin aprobarea si controlul politicilor, nu permite nici o forma de discriminare privind aplicarea procedurilor GCP CERTIFICARI si contracareaza orice tendinta a uneia din partile interesate de a exercita presiuni asupra deciziilor GCP CERTIFICARI.


Comitetul de Asigurare a Impartialitatii identifica, analizeaza si ia masuri pentru rezolvarea oricarui conflict de interese perceput sau dovedit.


Managementul executiv ofera organului de decizie orice informatie relevanta privind certificarea si selectarea personalului responsabil pentru activitatile de certificare/evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii.


Managementul executiv garanteaza ca GCP CERTIFICARI nu furnizeaza servicii incompatibile cu cerintele de impartialitate, obiectivitate si confidentialitate.


Managementul executiv sanctioneaza orice incalcare a respectarii principiilor de impartialitate, responsabilitate si confidentialitate.


Managementul executiv are responsabilitatea asigurarii ca tot personalul implicat in certificare respecta angajamentul deontologic si ia masuri in cazul constatarii incalcarii acestuia.