PO-09 POLITICA PRIVIND CONFIDENTIALITATEA

Accesul privilegiat la informatiile clientului implica asigurarea de catre GCP CERTIFICARI a confidentialitatii informatiilor la care are acces.

 

Informatiile obtinute in cursul activitatilor de certificare nu pot fi dezvaluite unei terte parti fara consimtamantul scris al clientului. Atunci cand legea prevede ca informatiile sa fie dezvaluite unei terte parti, clientul este informat despre informatiile furnizate conform prevederilor legale.


Prin procedurile sale GCP CERTIFICARI se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor informatiilor primite, la toate nivelele (evaluare, luare a deciziei inclusiv persoane din exterior care actioneaza in numele sau), prin:

- semnarea si insusirea Codului Deontologic, care prevede in mod expres cerinte privind asigurarea confidentialitatii;

- proceduri administrative privind sanctiunile in cazul nerespectarii confidentialitatii.


Managementul GCP CERTIFICARI are responsabilitatea asigurarii ca tot personalul implicat in certificare respecta angajamentul deontologic si ia masuri in cazul constatarii incalcarii acestuia.