PO-02 POLITICA PRIVIND UTILIZAREA MARCII DE CONFORMITATE

Beneficiarii certificatelor de conformitate a produselor emise de GCP Certificari primesc dreptul de utilizare a Marcii de conformitate GCP Certificari, pe documentele pe care le emit, pentru a demonstra ca indeplinesc cerintele specifice de certificare si ca detin un certificat de conformitate a produselor.

Managementul GCP CERTIFICARI se asigura ca toti detinatorii dreptului de utilizare a marcii de conformitate a GCP cunosc, aplica si conserva forma grafica, aspectul si semnificatia Marcii de Conformitate a GCP.

Dreptul de utilizare a marcii GCP CERTIFICARI se dobandeste odata cu obtinerea certificatului de conformitate.

Marca GCP CERTIFICARI se utilizeaza numai de catre titularii care au fost certificati, pentru produsele care au fost certificate si numai pe perioada de valabilitate a certificatului de conformitate.

GCP CERTIFICARI urmareste modul de utilizare a Marcii de Conformitate a GCP si intreprinde toate masurile pentru protectia acesteia.

Caracteristicile grafice ale marcii de conformitate a GCP si conditiile de utilizare a acesteia sunt detaliate in Regulamentul de utilizare a marcii de conformitate GCP CERTIFICARI, cod: RG-04V.