PO-12 POLITICA PRIVIND EVALUAREA SI VERIFICAREA CONSTANTEI PERFORMANTEI PRODUSELOR PENTRU CONSTRUCTII

In calitate de organism de evaluare si verificare a constantei performantei produselor, GCP CERTIFICARI si-a stabilit si implementat un Sistem de Certificare a Conformitatii potrivit cerintelor standardului SR EN ISO/CEI 17065:2013, respectiv ale Regulamentului (UE) nr. 305/2011.

 

Principiile  pe care se bazeaza procesul de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii: 

•competenta si impartialitate;

•transparenta si credibilitate;

•independenta si impartialitate fata de posibila predominare a oricaror interese specifice;

•asigurarea confidentialitatii si pastrarea secretului profesional; 

•reprezentarea intereselor publice; 

•contributia la promovarea principiului liberei circulatii a produselor.

 

Evaluarea si verificarea constantei performantei produselor din domeniul reglementat - certificarea controlului productiei in fabrica (sistem 2+ conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011), reprezinta o activitate distincta, complet separata de alte activitati desfasurate de GCP CERTIFICARI, acceptand prezumtia ca un produs (pentru constructii) pentru care s-a efectuat certificarea conformitatii controlului productiei este adecvat pentru utilizare, prin faptul ca asigura constructiilor la care este utilizat cerintele esentiale care trebuie satisfacute pe perioada de viata a obiectivului.

GCP CERTIFICARI urmareste permanent indeplinirea cerintelor de certificare a controlului productiei in fabrica de catre entitatile certificate, prin programarea si efectuarea supravegherilor si a evaluarii continue a controlului productiei in fabrica.

Impartialitatea, independenta si integritatea functionarii GCP CERTIFICARI ca organism de evaluare si verificare a constantei performantei produselor se asigura de catre urmatoarele entitati din cadrul structuriii organizatorice:

 - la nivelul de strategie, politica privind Certificarea: Directorul General. 

- la nivelul de evaluare: Comitetul Tehnic de Evaluare a Procesului de Certificare, Directorul Executiv si personalul implicat in activitatea de evaluare si verificare a constantei performantei produselor

- la nivel de decizie privind certificarea: Comitetul Tehnic de Evaluare a Procesului de Certificare

 

Prin Regulamentul de Organizare si Functionare al Comitetului Tehnic de Evaluare a Procesului de Certificare al GCP CERTIFICARI se stabileste implicarea partilor interesate in respectarea politicilor privind evaluarea si verificarea constantei performantei produselor. 

 

Comitetul pentru Asigurarea Impartialitatii constituie entitatea executiva care garanteaza impartialitatea, integritatea si obiectivitatea activitatilor de certificare furnizate de GCP CERTIFICARI.

 

Managementul Executiv ofera organului de decizie orice informatie relevanta privind certificarea si selectarea personalului responsabil pentru activitatile de evaluare si verificare a constantei performantei produselor.

 

Managementul Executiv garanteaza ca GCP CERTIFICARI nu furnizeaza servicii incompatibile cu cerintele de impartialitate, obiectivitate si confidentialitate.

 

Managementul Executiv sanctioneaza orice incalcare a principiilor de impartialitate, responsabilitate si confidentialitate.

 

Managementul Executiv are responsabilitatea asigurarii ca tot personalul implicat in activitatile de evaluare si verificare a constantei performantei produselor respecta angajamentul deontologic si ia masuri in cazul constatarii incalcarii acestuia.