ANGAJAMENTUL DIRECTORULUI GENERAL AL GCP CERTIFICARI ASUPRA IMPARTIALITATII

In spiritul principiilor care permit furnizarea increderii in serviciile de certificare, Directorul General al SC GCP CERTIFICARI SRL, emite urmatorul angajament:

1.Conducerea SC GCP CERTIFICARI SRL intelege importanta principiului impartialitatii in efectuarea activitatilor de certificarea conformitatii produselor / controlului productiei in fabrica pentru produse pentru constructii si asigura gestionarea conflictelor de interes identificate.

2.Totodata se asigura de obiectivitatea activitatilor de certificare a conformitatii produselor / controlului productiei in fabrica pentru produse pentru constructii. In acest scop SC GCP CERTIFICARI SRL a definit toate posibilitatile de aparitie a conflictelor de interese care pot proveni din furnizarea serviciilor de certificare si in relatiile sale (vezi documentul “Identificarea amenintarilor la adresa impartialitatii in cadrul organismului de certificare GCP CERTIFICARI”).

3.SC GCP CERTIFICARI SRL se asigura de impartialitatea personalului de evaluare, prin verificarea implicarii in servicii de consultanta la clientii sai. 

4.Personalul implicat in procesul de audit/inspectie semneaza Contractul individual de munca / Contractul de colaborare cu GCP CERTIFICARI si Codul deontologic, documente prin care se angajeaza sa se conformeze regulilor stabilite de GCP CERTIFICARI, sa pastreze confidentialitatea si independenta in raport cu interese comerciale si de alta natura sau legaturi derivate din orice asociere existenta sau anterioara cu clientii care ar avea ca rezultat un conflict de interese.  

5.Directorul General al SC GCP CERTIFICARI SRL a elaborat o politica adecvata de asigurare a impartialitatiii organismului (vezi documentul “Politica privind asigurarea impartialitatii”).

“Politica privind asigurarea impartialitatii” face parte integranta din prezentul angajament, intregul personal atat intern permanent cat si colaborator (auditori, experti tehnici, membri comisii/comitete, alti colaboratori), are obligatia de a o cunoaste si de a o aplica.

 Pentru a fi perceput ca un organism de certificare impartial in activitatile de certificare, toate activitatile organismului se caracterizeaza prin: obiectivitate, independenta, neutralitate, corectitudine, trasparenta, fara influente externe, fara conflicte de interese, fara partinire, fara prejudecati. 

SC GCP CERTIFICARI SRL a identificat care sunt principalele riscuri la adresa impartialitatii activitatilor sale de certificare. Amenintarile la adresa impartialitatii includ partiniri care pot aparea din: 

? interes propriu (ex.: teama de a pierde clientul, intr-o masura care afecteaza negativ obiectivitatea in realizarea activitatilor de evaluare a conformitatii); 

? autoanalizare (ex.: efectuarea activitatii de certificare in care organismul de certificare evalueaza rezultatele altor servicii pe care deja le-a furnizat, cum sunt serviciile de proiectare sau consultanta);  

? aparare (ex.: cand organismul de certificare sau personalul sau actioneaza, in sprijinul sau impotriva unei anumite organizatii care este in acelasi timp clientul sau, in cursul rezolvarii unei dispute sau a unui litigiu); 

? familiaritate excesiva, cand personalul organismul de certificare devine familiar sau prea increzator (dezvoltarea relatiilor in timp intre personalul de certificare si personalul clientului, care pot influenta negativ obiectivitatea si rigoarea in efectuarea activitatilor de certificare pentru acel client) in loc sa caute dovezi ale conformitatii.

? intimidare (ex.: personalul poate fi amenintat de un client etc deci impiedicat sa actioneze in mod obiectiv); 

? situatie de beligeranta (ex.: procesul de certificare se refera la un client cu care organismul de certificare este intr-o disputa sau in litigiu;

? concurenta (ex.: intre organizatia evaluata si evaluatorul tehnic desemnat de organismul de certificare exista un raport de concurenta pe acelasi segment de piata.

? instruirea la client (Ex.: personalul organismului de certificare a efectuat activitati de instruire, privitoare la sistemul de management, in cadrul societatii ce urmeaza a fi certificata).

? fara partinire (Ex: organismul de certificare nu efectueaza activitatile de evaluare intr-un mod obiectiv).

? personalul OC permite presiuni (Ex.: personalul organismului de certificare, angajat sau colaborator, si membrii Comitetelor din cadrul organismului, nu actioneaza cu obiectivitate, permitand ca presiuni comerciale, financiare sau de alta natura sa le afecteze impartialitatea).

GCP CERTIFICARI monitorizeaza si tine sub control aparitia unor amenintari la adresa impartialitatii, a documentat proceduri si a initiat masuri de minimizare a riscului la adresa impartialitatii activitatilor sale de certificare, cum ar fi: 

? monitorizarea activitatii sale de certificare si identificarea permanenta a riscurilor referitoare la impartialitate (inclusiv riscurile care apar din activitatile si relatiile sale sau din relatiile personalului sau); 

? daca este identificat un risc de impartialitate, Comitetul pentru asigurarea impartialitatii, structura a GCP CERTIFICARI in care sunt reprezentate in mod echilibrat toate partile interesate, initiaza masuri de eliminare sau minimizare a unui astfel de risc; 

? GCP CERTIFICARI a stabilit prin decizie a managementului la cel mai inalt nivel, ca nu va furniza servicii de consultanta privind proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemelor de management; 

? GCP CERTIFICARI incheie contracte de certificare cu clientii sai, contracte de munca cu personalul sau angajat si contracte de prestari servicii cu personalul sau colaborator, in care sunt stabilite responsabilitatile partilor pentru a asigura impartialitatea; 

? analiza si decizia privind certificarea sunt realizate de catre persoane diferite de cele care realizeaza activitatile de auditare. 

Organismul este responsabil pentru impartialitatea activitatilor sale de certificare si nu va permite presiuni comerciale, financiare sau de alta natura care sa ii compromita impartialitatea. 

Acest angajament va fi facut cunoscut si diseminat pentru public prin mijloacele disponibile specifice.