P-16 POLITICA PRIVIND MANAGEMENTUL EVENIMENTELOR SAU CIRCUMSTANTELOR EXTRAORDINARE CARE AFECTEAZA ACTIVITATEA DE CERTIFICARE A GCP

 

 1.SCOP

Prezentul document are ca scop stabilirea politicii GCP Certificari ca organism de certificare a conformitatii produselor / evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii, in conditiile decretarii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei si a masurilor speciale instituite de autoritatile central.

 

  2. DOCUMENTE DE REFERINTA

 

 2.1 P-29 – POLITICA RENAR privind managementul evenimentelor sau a circumstantelor extraordinare care afecteaza RENAR, organismele de evaluare a conformitatii si a clientilor acestora.

 

2.2 IAF MD 4:2018 – Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes.

 

2.3 IAF ID 3:2011 – Informative Document for Management of Extraordinary Events or Circumstances Affecting ABb, CABs

 

 3. TERMENI SI DEFINITII

 

 Eveniment sau circumstanta extraordinara: eveniment sau circumstanta in afara controlului organizatiei: (denumite in mod obisnuit “Forta majora”), ex.: razboi, terrorism, dezastre naturale, instabilitate politica, pandemie etc.

 

 4. MODUL DE DESFASURARE A ACTIVITATILOR GCP CERTIFICARI IN PERIOADA EXISTENTEI UNUI EVENIMENT SAU A UNOR CIRCUMSTANTE EXTRAORDINARE

 

 Pe perioada existentei unui eveniment sau a unor circumstante extraordinare si a posibilelor efecte economice generate de acestea, GCP Certificari isi adapteaza modul de desfasurare a activitatilor, astfel incat activitatea de certificare sa se desfasoare in conditii care sa permita:

 

-          Respectarea regulilor impuse de autoritati in aceasta perioada,

 

-          Asigurarea sigurantei personalului propriu si al clientilor sai si

 

-          Asigurarea continuitatii activitatilor in desfasurare.

 

Astfel, pana la incetarea perioadei de existenta a unui eveniment sau a unor circumstante extraordinare, GCP Certificari va continua sa comunice in permanenta cu clientii sai pentru a asigura continuitatea activitatilor de certificare in derulare, dar nu va putea onora cereri noi de certificare sau de extindere a domeniiilor pentru certificatele deja emise, aceste activitati impunand obligatoriu inspectii la locul de productie al solicitantului, activitati care in perioada exceptionala nu se pot efectua.

 

Pana la incetarea starii exceptionale, GCP Certificari isi va desfasura activitatea exclusiv prin comunicare electronica si telefonica cu clientii sai.

 

Modul de desfasurare a activitatii GCP Certificari in conditiile existentei unei stari exceptionale este descris in documentul specific elaborat de catre GCP Certificari in acest scop: “                 ”, cod………..

 

5. PREVEDERI FINALE

 

Odata cu incetarea circumstantelor extraordinare si a starii de urgenta instituita la nivel national, prevederile prezentei politici devin nule, GCP Certificari urmand sa revina la aplicarea politicilor si procedurilor in vigoare.