Etapele certificarii

ETAPELE CERTIFICARII:

 

INITIEREA PROCESULUI DE CERTIFICARE :

  • COMPLETAREA CERERII DE CERTIFICARE (formulare disponibile in subsolul paginii) DE CATRE SOLICITANT
  • COMPLETAREA CHESTIONARULUI DE AUTOEVALUARE DE CATRE SOLICITANT
  • TRANSMITEREAOFERTEI DE CERTIFICARE
  • TRANSMITEREA MAPEI DE DOCUMENTE DE OFERTARE
  • INCHEIEREA CONTRACTULUI DE CERTIFICARE

NOMINALIZAREA ECHIPEI DE AUDIT/EVALUARE

 

STABILIREA PROGRAMULUI ACTIVITATILOR DE CERTIFICARE

 

EVALUAREA DOCUMENTATIEI PRIVIND: SISTEMUL DE CONTROL AL PRODUCTIEI/PRODUSULUI, DOSARULUI TEHNIC AL PRODUSULUI, INCERCARILOR DE LABORATOR SI A LABORATORULUI CARE A EFECTUAT INCERCARILE DE TIP (DACA ESTE CAZUL)

 

REALIZAREA AUDITULUI / EVALUARII SI VERIFICARII CONSTANTEI PERFORMANTEI IN SISTEM 2+ , CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA

 

ANALIZA DOSARULUI DE CERTIFICARE SI DECIZIA PRIVIND ACORDAREA CERTIFICATULUI

 

EMITEREA CERTIFICATULUI

 

STABILIREA PROGRAMULUI DE REALIZARE A SUPRAVEGHERII MENTINERII CONFORMITATII PRODUSELOR/CONTROLULUI PRODUCTIEI IN FABRICA

 

REINNOIREA CERTIFICARII

Documente initiere proces de certificare

 

Cerere de certificare 2+

Chestionar de autoevaluare 2+

Cerere de certificare DV

Chestionar de autoevaluare DV