Recunoasteri, acreditari

Domeniul voluntar – Organism de certificare a conformitatii produselor pentru constructii, activitate pentru care SC GCP CERTIFICARI SRL a obtinut reinnoirea acreditarii RENAR, conform certificatului nr. PR 090, data certificarii initiale 01.08.2012, data actualizare anexa: 29.11.2018, data reinnoirii acreditarii 23.06.2016, data expirarii acreditarii 22.06.2020.

Potrivit celor mentionate in certificatul de acreditare, GCP CERTIFICARI îndepline?te cerin?ele SR EN ISO/CEI 17065:2013 ?i este competent s? efectueze activit??i de certificare a produselor, a?a cum se detaliaz? mai jos:

Link extern https://www.renar.ro - Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. ON 070

Domeniul reglementat – Regulamentul UE 305/2011 – Organism de certificare a controlului productiei in fabrica (sistem 2+) conform cerintelor standardelor europene de produse aplicabile, activitate pentru care SC GCP Certificari SRL a obtinut:

1.     Certificatul de acreditare nr. ON 070 emis initial la data de 12.06.2013, actualizat la data de 02.09.2015, si reinnoit la data de 10.06.2017, de catre organismul national de acreditare RENAR, data expirarii acreditarii 09.06.2021.

Conform acestuia, SC GCP CERTIFICARI SRL este  acreditat fat? de SR EN ISO/CEI 17065:2013 pentru a îndeplini sarcini specifice de tert? parte de evaluare si verificare a constantei performantei produselor pentru constructii prev?zute de Regulamentul (UE) nr. 305/2011, astfel:

 

Link extern https://www.renar.ro - Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. ON 070

 

2.     Nr. de identificare ca organism notificat, atribuit  de Comisia Europena: 2500/2013, astfel:

Link extern https://ec.europa.eu - Notificare SC GCP CERTIFICARI SRL